MOILNAMIJKI DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA, KAMPA KAMANALOJKE TLEN TLAJKUILOLI UAN KAMANALI IKA TLAJTOLNELUAYOTINIJ

Ipan iljuitlamatilistli tlen Día Internacional de la Lengua Materna, tlen moilnamiki ipan 21 de febrero, uan kititlantoj tlanauatili nompa Organización de las Naciones Unidas, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ne Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA), kitlepaniski chinankotinij tlen kampa nojua kamanaloua uan kimanauijtokej ne tlajtoltinij tlen Hñahñu, Nahuatl tlen Kuextekapan uan Nahuatl tlen Tepemej Puebla.

Ipan ni tonali, ne tlanechikoli Tlamaxtiloyan tlen IHEA, kichijki tlajtolkualnemikilistlli, kampa moexkauij tlamaxtijketl Nelson Martínez Barragán, uan kamajki tlen “Kenijkatsaj yoltejki san tlajtoltlamaxtili ipan Hidalgo Tlali”, kampa tlayolmelajki kenijkatsaj pejki ni tlanechikoli INEA ipan 1982, kenijkatsaj tlamaxtijtiualajtoj ika santlajtoli uan tlakee amoxtinij motekiuijtiualajtoj.

Kemaj pejki tlamaxtili, momelajke ika se tlamantli, “istoyaj miyakij maseualmej tlen amo kamatiyayaj kaxtiltekatl tlajtoli uan ika yampa amo ueliyayaj kininmaxtiyayaj”, nomponej yolki tlalnamikilistli kampa monejki moyoliitis tlamaxtili ika santlajtoli, kampa kisenkajke ome tlamantli amoxtinij uan kenijkatsaj tlamaxtisej, kejnompa ueliskii kininmaaxtisej maseualmej tlen sankamatij ipan nochi Mexko Tlali.

Nompa Tlalnamikilistli, ¿Kenke moneki san nikamatis? tlen kiyekanki Liliana Mojica Hernández, tlamaxtijketl tlen Universidad Intercultural tlen Hidalgo (UICEH), tlen kiixmati Tlajtoli Maya uan Otopames, kiijto ipan ni Mexko Tlali miyaj sankamatij, kampa onkaj 364 tlajtolneluayotinij.

Nojkia kiijtoj, nompa santlajtoltinij polijtiyauijya kejnompa Otomí tlen Valle del Mexquital, uan nompa Nahuatl tlen Kuextekapan axkaya poliuis.

Yeka nompa maseualmej moneki sankamatisej, uaj kejnompa uelis mokamanaluisej uan momaxtisej ipan tlamaxtiloyan uan ininkalijtij. “Pampa kejni uelis mopanoltisej miyaj tlalnamikilistli tlen ininchinanko”, kiijto Mojica.

Kemaj kamajki Tlayekanketl tlen IHEA, Víctor Arturo Bautista Ramírez, kinintlaskamatili nochi tekitinij tlen IHEA ipan naui Tlanechikoltinij kampa tlamaxtiyaj ika Santlajtoli, teipaj iuayaj Tlayekanketl tlen Tlamaxtiyanij tlen IHEA, Patricia Sosa Arredondo, temajtilijke se amatl kampa kinitlaskamatiliyaj tetlalnamikiyanij ipan ni Iljuitlamatilistli Día Internacional de la Lengua Materna, uan nojkia nochi maseualmej tlen namaj tlakakikoj ipan ni tlanechikolistli.